Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Vũ Xuân Hợi

Giám đốc

0216.3853369

Giám đốc Sở phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực cụ thể sau:

- Kế hoạch – Tài chính

- Quản lý khoa học

2

Vũ Lê Chung Anh

Phó Giám đốc

0216.3851636

Trực tiếp phụ trách:

- Văn phòng

- Phòng QL Công nghệ & Chuyên ngành

3

Trần Ngọc Thư

Phó Giám đốc

0216.3853186

Trực tiếp phụ trách:

- Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ

4

Trần Đức Hợp

Phó Giám đốc

0216.3851225

 Trực tiếp phụ trách:

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Thanh tra

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 1. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1.1. Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Thị Mai Hương

Chánh văn phòng

0216.3854560

2

Trương Mạnh Quyết

 

0976293984

3

Lê Hồng Thanh

   

4

Phạm Hương Liên

Văn thư

 

 1.2.Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành

1

  Nguyễn Văn Quyền

Trưởng phòng

0945383112

2

  Nguyễn Thanh Sơn

P.Trưởng phòng

 

3

  Nguyễn Thu Hường

P.Trưởng phòng

 

4

  Nguyễn Vũ Trang Nhung

Chuyên viên

 

5

  Hoàng Hải Long

Chuyên viên

 

1.3. Phòng Quản lý khoa học

1

Nông Minh Tuấn

Trưởng phòng

0216.3851802

2

Đỗ Văn Sơn

P.Trưởng phòng

 

3

Đinh Khắc Tiến

P.Trưởng phòng

 

4

Trần Thị Bích Liên

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Tiến Long

Chuyên viên

 

6

Trần Thế Bình

Chuyên viên

 

1.4. Thanh tra sở

1

  Hoàng Thị Hồng Vân

Chánh thanh tra

0216.3851803

2

  Nguyễn Thị Anh Thúy

P. Chánh thanh tra

 

3

  Nguyễn Thị Hương Giang

Chuyên viên

 
           

1.5. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

  Nguyễn Thanh Sơn

Phụ trách

0216.3890779

           
           

 2. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, KỸ THUẬT, THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

       

2

       

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h