Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Nông nghiệp

Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất chè Bát Tiên, tạo sản phẩm có giá trị, tăng thu nhập cho người dân.

28/06/2017 07:52:19 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư trồng trọt Lê Anh Tuấn

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất chè Bát Tiên, tạo sản phẩm có giá trị, tăng thu nhập cho người dân.

- Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng các biện pháp kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lên 25 - 25% đối với chè Bát Tiên 5 - 7 tuổi, với diện tích 1,1 ha;

- Tập huấn kỹ thuật cho 30 hộ dân về sử dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh chè Bát Tiên giai đoạn kinh doanh;

            - Tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân áp dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và các biện pháp kỹ thuật thâm canh ra diện rộng

Kết quả thực hiện:

- Lắp đặt được 03 hệ thống tưới tại 03 hộ với diện tích 1,1 ha, hệ thống tưới vận hành đảm bảo, vòi tưới nước đều trên toàn bộ nương chè, không có rò rỉ. Hệ thống được lắp đặt theo đúng sơ đồ thiết kế. Trong quá trình vận hành, hệ thống hoạt động tốt, không bị hỏng, không phải sửa chữa. Vòi tưới đều nước đến mọi vị trí nương chè, cường độ tưới cho chè đảm bảo, kh ng làm tổn thương búp, lá chè. Tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh kết hợp tưới nước đã có tác dụng rõ nét đến hiệu quả của bón phân, chăm sóc chè, đồng thời tăng thên được vụ sản xuất chè Đông tạo sản phẩm có giá trị, tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người trồng chè. Năng suất chè mô hình tăng 34 %; Thu nhập tăng 39% so với canh tác thông thường của người dân.

- 30 hộ nông dân trên địa bàn nắm vững các kiến thức về ứng dụng hệ thống tưới phun mưa cố định và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh chăm sóc chè Bát Tiên giai đoạn kinh doanh.

- Tổ chức 01 Hội nghị đầu bờ - 50 đại biểu thăm quan mô hình. Kết quả các đại biểu tham gia được thăm quan thực tế, đánh giá kết quả thực hiện mô hình, thảo luận, trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình.

- Tổ chức 01 phóng sự truyền hình trên đài truyền hình Yên Bái, nhiều tin trên báo, đài, đặc biệt có nhiều địa phương Lãnh đạo, người dân trực tiếp đến thăm quan mô hình như xã Bảo Hưng, Tân ồng, Việt Thành...

Thời gian bắt đầu: 2015

Thời gian kết thúc: 2016

Kinh phí thực hiện: 306.611.000 đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h