Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Nông nghiệp

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây dược liệu Giảo cổ lam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

20/03/2018 03:15:14 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Trần Đình Hà

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Xây dựng biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng cây dược liệu GCL làm cơ sở cho việc mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả trong việc trồng khai thác, sử dụng và phát triển cây GCL tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được thực trạng nguồn vật liệu, khai thác và sử dụng cây dược liệu GCL tại huyện Văn Chấn.

- Xác định được công thức chất KTST phù hợp sử dụng trong nhân giống cây GCL bằng giâm hom.

- Xác định được thời vụ trồng thích hợp cho cây GCL tại huyện Văn Chấn

- Xác định được mật độ trồng thích hợp cho cây GCL tại huyện Văn Chấn

- Xác định được tổ hợp phân bón phù hợp cho trồng cây GCL tại huyện Văn Chấn

- Xây dựng được 2 mô hình trồng thử nghiệm cây GCL tại 2 xã Thượng Bằng La và Cát Thịnh với diện tích 1.000 m2/mô hình

- Tập huấn kỹ thuật trồng, khai thác và sử dụng cây GCL cho các hộ dân trên địa bàn đề tài nghiên cứu.

Kết quả thực hiện:

          - Đã xác định được sơ bộ phân bố 2 loài GCL trong tự nhiên và yêu cầu  sinh cảnh  của chúng, gồm loài 5 lá chét và 7 lá chét. Loài GCL 7 lá chét mới được phát hiện chính    thức qua đợt điều tra khảo sát và đây là loài được lựa chọn cho đề tài nghiên cứu. Đã xác  định được thực trạng về khai thác và sử dụng cây GCL ở địa phương làm cơ sở cho nghiên cứu.

- Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu chất điều tiết sinh trưởng và xác được công thức thích hợp là α-NAA 50 ppm cho nhân giống GCL 7 lá chét bằng giâm hom. Thí nghiệm đã giâm 30.000 hom, cung cấp khoảng 21.000 cây giống phục vụ cho 3 thí nghiệm nghiên cứu thời vụ, mật độ và phân bón.

-Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu thời vụ trồng cây GCL 7 lá chét theo thuyết minh đề tài, ngoài ra bố sung nghiên cứu trồng thử nghiệm trong vụ Đông năm 2015. Qua đó xác định thời vụ thích hợp cho trồng GCL 7 lá chét trong vụ Đông Xuân (Tháng 12-2 năm sau), làm cơ sở điều chỉnh thời vụ trồng mô hình GCL năm 2017.

-Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu mật độ trồng GCL 7 lá chét, qua đó sơ bộ xác định được mật độ trồng phù hợp là 200.000 cây/ha, khoảng cách (20 x 25 cm).

-Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu tổ hợp phân bón khoáng cho GCL 7 lá chét, qua đó sơ bộ xác định được tổ hợp phân bón thích hợp: 3 tấn phân hữu vi sinh Sông Danh + (250N: 80P2O5: 140K2O).

-Đã tổ chức tập huấn kĩ thuật về nhân giống, trồng chăm sóc và thu hái GCL cho 30

hộ dân.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu đã tổ chức gieo ươm cây giống GCL đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng phục vụ trồng mô hình 2.000 m2. Trong quá trình sản xuất một số nghiên cứu bổ sung hoàn thiện kĩ thuật nhân giống.

- Hoàn thành việc xây dựng, theo dõi mô hình trồng GCL 7 lá chét 2.000 m2 ở các thời vụ và điều kiện khác nhau để có đánh giá toàn diện và chính xác hơn. Qua đó duy trì 01 mô hình có khả năng phục hồi và tái sinh sau mùa hè 2017, bảo tồn được một số lượng nguồn giống GCL 7 lá chét có tính thích ứng với điều kiện di thực mới phục vụ cho sản xuất.

          - Tổ chức thành công các hội thảo và hội nghị: Tập huấn kĩ thuật về nhân giống, trồng chăm sóc và thu hái GCL; hội nghị đầu bờ, hội nghị nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Thời gian bắt đầu:  9/2015

Thời gian kết thúc: 10/2017

Kinh phí thực hiện: 413.800.000 đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h