Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Nông nghiệp

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây Ích mẫu phục vụ sản xuất dược liệu tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

20/03/2018 03:16:36 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Huyền

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Bổ sung cây trồng mới vào hệ thống canh tác cây trồng của tỉnh Yên Bái. Đem lại hiệu quả kinh tế bằng việc thúc đẩy phong trào phát triển sản xuất dược liệu theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường về sử dụng sản phẩm dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên.

- Mục tiêu cụ thể:

- Trồng 3 vụ Ích mẫu trên diện tích 1ha tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Năng suất Ích mẫu đạt từ 4 - 5 tấn Ích mẫu khô/ha/lứa.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc Ích mẫu phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc Ích mẫu cho 20 hộ dân.

Kết quả thực hiện:

          - Đã tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc Ích mẫu cho 20 người dân trực tiếp và người dân trong vùng dự án. Sau tập huấn, các hộ tham gia đã nắm rõ quy trình trồng, chăm sóc cây Ích mẫu và giá trị về dược liệu của cây trồng này.

- Đã triển khai trồng thử nghiệm cây Ích mẫu diện tích đất 01ha trên 3 vụ từ năm 2016 – năm 2017.  Bước đầu cho thấy cây Ích mẫu là cây có sức sinh trưởng khỏe, dễ trồng, công đầu tư thấp, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại xã Âu Lâu – thành phố Yên Bái. Tuy nhiên do tính chất thời tiết mưa kéo dài, gây lũ lụt thiệt hại cho 1,51 ha vụ Hè thu, Ban chủ nhiệm đã có công văn gửi sở KHCN tỉnh Yên Bái đồng ý cho dừng thực hiện vụ hè thu năm 2017. Do vậy, chúng tôi chỉ tiến hành theo dõi đánh giá các chỉ tiêu trên hai vụ Đông xuân và Xuân Hè:

- Chỉ tiêu về sinh trưởng và năng suất của Ích mẫu cho thấy: Chiều cao cây ở giai đoạn 90 ngày sau trồng vụ Đông xuân với giá trị trung bình từ 158,06 - 168,52cm. Đường kính thân khi thu hoạch đạt 0,49 – 0,63cm. Số lá sau trồng 90 ngày đạt 126,26 - 172,40 lá/cây. Các chỉ tiêu vụ Đông Xuân đều cao hơn so với vụ Xuân hè. Năng suất thực thu Ích Mẫu khô 2016 đạt 5.000kg/ha. Năm 2017 vụ Xuân – Hè trồng 4.826 m2đạt 2.171,7 kg ích mẫu khô tương đương năng suất đạt 4,5 tấn/ ha. Sau hai vụ trồng sản lượng Ích mẫu khô đạt 7.171,7 kg, đạt so với mức mục tiêu dự án đề ra 4.000kg – 5.000kg/ha..

Thời gian bắt đầu:  9/2016

Thời gian kết thúc: 11/2017

Kinh phí thực hiện: 313.875.000 đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h