Tin Hoạt động >> Chung

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2017

31/12/2017 09:58:10 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24 /11/2017, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên cả nước, đây là 1 nội dung nằm trong chuỗi "Sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ" do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Đà nẵng tổ chức tổ chức tại TP Đà nẵng. Lớp tập huấn có sự tham gia của gần 100 học viên là lãnh đạo chủ chốt đại diện cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ các tỉnh thành phố trong cả nước.

TS Tạ Việt Dũng Cục trưởng cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ truyền đạt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ

Tại buổi tập huấn các học viên đã nghe TS. Tạ Việt Dũng Cục trưởng cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, truyền đạt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ: Nghị quyết 20-NQ/ TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI; Nghị quyết 05-NQ/TW, Hội nghị 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết 35/NQ-CP; luật chuyển giao công nghệ năm 2017....Đặc biệt TS Tạ Việt Dũng đã nhấn mạnh Nghị quyết 19-NQ/TW, Hội nghị 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Trong buổi tập huấn TS. Tạ Việt Dũng cũng trao đổi với các học viên về vai trò quản lý Nhà nước của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Đồng chí đã nhấn mạnh trong thời gian tới các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên cả nước cần tập trung hoạt động theo quan điểm xuyên suốtđó là: " Đổi mới công nghệ là một trong những động lực để doanh nghiệp hội nhập thành công và nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Trong quá trình này, Trung tâm ứng dụng đóng vai trò rất quan trọng, như một cầu nối giữa chính sách và doanh nghiệp và là chất xúc tác cho quá trình chuyển hóa chính sách, nguồn lực chính phủ thành giải pháp công nghệ cần thiết cho doanh nghiệp".        Trong buổi tập huấn TS Tạ Việt Dũng cũng đã giành thời gian để lắng nghe, những chia sẻ của các học viên về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động về: Cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, cơ cấu tổ chức, đặc thù địa phương...., đồng chí cũng đưa ra 1 số giải pháp nhằm thực hiện tốt 19 nhóm nhiệm vụ tại công văn số 2110/BKHCN-ƯDCN và khẳng định Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ sẽ tham mưu cho Bộ Khoa học và Công nghệ để đưa ra các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn chung mà các Trung tâm đang gặp phải, nhằm đưa các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và công nghệ trong cả nước hoạt động  ngày càng tốt hơn./.

Phan Thu Hương

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h