Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Thực hiện gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu

06/03/2018 02:06:53 Xem cỡ chữ Google
Để thực hiện việc gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Yên Bái thông báo, như sau:

Kiểm tra về đo lường tại cơ sở kinh doanh xăng dầu

1. Đối với các thương nhân đầu mối xăng dầu; Các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

          Từ ngày 01/7/2018, chỉ cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu, các quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

          Đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng, sau khi được cải tiến và có thiết bị in chứng từ theo mẫu được phê duyệt, phải kiểm định lại theo quy định.

          2. Các tổ chức cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu:

          Đối với cột đo xăng dầu đã được phê duyệt mẫu nhưng chưa có chức năng in, cơ sở sản xuất, nhập khẩu cột đo xăng dầu phải thực hiện việc phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu (cải tiến, gắn thiết bị in chứng từ) theo quy định tại thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

          Từ ngày 01/7/2018, trường hợp các Thương nhân, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu vi phạm quy định cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng thì xử lý theo quy định tại Nghị định 119/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

            Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  đề nghị các Thương nhân, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ trực tiếp phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại 0263.3853.247 sẽ được giải đáp./.

Nguồn Chi cục TĐC Yên Bái                                                                                   

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h