Tin Hoạt động >> Chung

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt 1, năm 2018

13/03/2018 10:16:24 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thông báo danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2018 cần tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện như sau:

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP 

1. Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ hại cây Cam sành tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Mục tiêu: Xác định nguyên nhân gây thối rễ hại cây Cam sành tại huyện Văn Chấn; Nghiên cứu biện pháp khắc phục hiện tượng thối rễ hại cây Cam sành; Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây Cam sành.

- Thời gian thực hiện: 2018-2020.

2. Nghiên cứu, sản xuất giống và phát triển cây Khôi tía làm nguyên liệu sản xuất thuốc tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Xây dựng vườn nhân giống cây Khôi tía với diện tích khoảng 3.000 m2 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Thử nghiệm trồng 05 ha cây Khôi tía dưới tán rừng cao su với năng suất sau trồng 01 năm đạt 1,5 tấn lá tươi/ha; Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật ươm, trồng, chăm sóc và thu hoạch cây Khôi tía dưới tán rừng cao su phù hợp với điều kiện địa phương; Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho công nhân và người dân địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

3. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana) tại thị xã Nghĩa Lộ..

          - Mục tiêu: Xây dựng vườn ươm nhân giống cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana) với quy mô 3.000 m2 tại Thị xã Nghĩa Lộ; Trồng thử nghiệm 05 ha cây cỏ ngọt,  năng suất đạt 05 tấn khô/ha/năm tại Thị xã Nghĩa Lộ nhằm tạo ra sản lượng hàng hóa lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu; Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng chăm sóc cây cỏ ngọt phù hợp với điều kiện thị xã Nghĩa Lộ.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020.

4. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển cây Đinh lăng làm dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xây dựng 06 ha trồng thâm canh cây Đinh lăng tại các huyện: Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái; tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GACP-WHO) với năng suất sau trồng 28 tháng đạt 03 tấn lá tươi/ha; Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Đinh lăng phù hợp với điều kiện tại tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

5. Nghiên cứu phòng trừ bệnh hại chính trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.), keo lai (A. mangium x A. auriculiformis A. Cunn. ex Benth) tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Xác định thành phần loài bệnh hại chính Keo tai tượng, keo lai; Xác định đặc điểm sinh học, sinh thái loài bệnh hại chính; Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ loài bệnh hại chính phù hợp với điều kiện tỉnh Yên Bái;  Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật phòng trừ bệnh hại cho người dân.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

6. Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ, phân tích nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh; Xây dựng và hình thành phương thức sản xuất mới cho nông dân trồng bưởi Đại Minh của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Từ sản xuất, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và có kênh tiêu thụ rõ ràng; Đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh; Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Đại Minh theo hướng VietGAP quy mô diện tích khoảng 50 ha tập trung với độ tuổi cây bưởi trên 25 năm, theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2021

7. Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống cá Trắm đen lai bằng phương pháp sinh sản nhân tạo tại tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Nghiên cứu sản xuất giống cá Trắm đen lai bằng phương pháp sinh sản nhân tạo phù hợp với điều kiện Yên Bái; Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống cá Trắm đen lai theo phương pháp sinh sản nhân tạo đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ thành thục cá bố mẹ >60%, Tỷ lệ thụ tinh >65%, Tỷ lệ nở của trứng >60%, Tỷ lệ sống cá bột lên cá hương >50%, Tỷ lệ sống của cá hương lên cá giống >70%; Xây dựng đàn cá Trắm bố mẹ  30 con (Tỷ lệ: Cá cái/cá đực là 1/2), cỡ cá bố mẹ đạt trung bình từ 5 - 7 kg/con; Sản xuất đàn cá bột 150.000 con, thu được từ 50.000 con cá Trắm đen lai giống trở lên (cỡ 6 cm trở lên/con); Tấp huấn chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá Trắm đen lai.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2020

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp tại huyện Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá thực trạng bệnh tăng huyết áp và quản lý điều trị bệnh tăng huyết tại huyện Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình liên kết y tế trong quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp tại huyện Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả trong quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp tại huyện Văn Yên, Lục Yên tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

2. Nghiên cứu các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái..

- Mục tiêu: Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái trong giai đoạn hiện nay; Đánh giá đúng thực trạng công tác giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Yên Bái giai đoạn 2010-2017; Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giám sát đến năm 2020 và giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

3. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

4. Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay.

- Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố  quốc phòng - an ninh trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Đánh giá thực trạng kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái;  Đề xuất những giải pháp giải pháp cụ thể về kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường quốc phòng - an ninh phù hợp với điều kiện thực tế của Yên Bái để nâng cao hiệu quả kết hợp trong xây dựng nông thôn mới.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019.

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu của các điểm giới thiệu, bán những sản phẩm thế mạnh và các điểm bán hàng Việt trực tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Đánh giá thực trạng các điểm giới thiệu, bán các sản phẩm thế mạnh, các mặt hàng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu các điểm giới thiệu, bán các sản phẩm thế mạnh, các mặt hàng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2018 - 2019

IV. LĨNH VỰC KHÁC

1. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận "Cá hồ Thác Bà" cho sản phẩm cá của hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Mục tiêu: Xây dựng bộ hồ sơ đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Cá hồ Thác Bà" được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận; Xây dựng và vận hành thí điểm hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Cá hồ Thác Bà", 01 mẫu nhãn hiệu, 01 bộ quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận; Xây dựng hệ thống quảng bá nhãn hiệu chứng nhận "Cá hồ Thác Bà": 01 website (kênh thông tin điện tử), 01 mẫu tờ rơi; Tập huấn nâng cao nhận thức cho người hưởng lợi về nhãn hiệu chứng nhận.

- Thời gian thực hiện: 2018 – 2019

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 24/3/2018 (theo dấu bưu điện hoặc dấu xác nhận của cơ quan nhận hồ sơ), tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái,  27 Đinh Tiên Hoàng - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

Mọi thông tin chi tiết về mục tiêu, sản phẩm và các thủ tục liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ đề nghị tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (Điện thoại CQ 0216.3851.802; 0216.3892.223; 0216.3892160; Đ/c Tiến 0915.357.279; Đ/c Sơn 0912.738.118; Đ/c Long 0915.157.701; Đ/c Bình 0977.308.636)./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h