Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018

04/04/2018 10:30:21 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 02/4/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018. Đồng chí Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức khối văn phòng Sở.

Ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngành Khoa học và Công nghệ đã quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, tổ chức tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2018, kinh phí triển khai việc duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018, tổ chức các hội đồng xác định được 13 danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1 năm 2018, tổ chức 05 hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh; tiến hành kiểm định được 902 phương tiện đo trên các lĩnh vực Khối lượng, Dung tích, Áp suất.....nhìn chung mọi chỉ tiêu, kế hoạch đều đạt so với dự kiến. Tại hội nghị, địa diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cũng đã phát biểu tham gia ý kiến làm rõ hơn về kết quả của đơn vị từ đầu năm đến nay và đề ra phương hướng cũng như đề xuất kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao trong Quý II và thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các phòng, đơn vị trong Quý I/2018, đồng chí cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong thời gian tới, đồng thời cũng thông báo tới toàn thể cán bộ dự hội nghị về tình hình triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian tới Sở sẽ rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức bên trong của ngành; về triển khai Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đôn đốc hoàn thiện Đề án sát nhập 02 đơn vị sự nghiệp công lập của ngành trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triền khai thực hiện từ tháng 6/2018. Ngoài ra đồng chí còn quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc, thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính./.

Mạnh Quyết, Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h