Tin Hoạt động >> Chung

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW7, khóa XII

30/07/2018 03:48:52 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW7, khóa XII. Ngày 26/7/2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã cử 65 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW7, khóa XII tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái. Cùng tham dự hội nghị còn có hơn 700 đảng viên của 21 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết TW7

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, triển khai những nội dung cơ bản, thiết yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 22/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 

 

          Cùng với những kiến thức được lĩnh hội, sau Hội nghị, các học viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân nêu rõ nhận thức chung về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, liên hệ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp đối với cơ quan, đơn vị công tác, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình, hành động cụ thể, sát với thực tế. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng một cách tập trung cho gần 2.500 cán bộ, đảng viên của 48 chi đảng bộ trực thuộc (qua 06 lớp hội nghị), thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

Trương Mạnh Quyết - Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h