Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

26/06/2018 03:40:14 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: .Xác định giống dâu có khả năng chuyển giao vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng sản xuất dâu đa mục đích (vừa thu hoạch quả, vừa thu hoạch lá), tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất dâu tại Trấn Yên, Yên Bái

- Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của 2 giống dâu mới (Giống dâu quả tròn và giống dâu quả dài) trong điều kiện đất đai, khí hậu của huyện Trấn Yên.

- Nghiên cứu mật độ trồng và mức bón phân hợp lý đối với giống dâu mới tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng dâu phù hợp cho 30 nông dân tại vùng trồng dâu huyện Trấn Yên

- Xây dựng 0,5 ha mô hình trồng giống dâu mới tại Trấn Yên, Yên Bái.

Kết quả thực hiện:

          Sau 03 năm triển khai thực hiện đề tài mặc dù trong quá trình thực hiện đề tài gặp phải một số khó khăn ngoài dự kiến nhưng cơ quan chủ trì và nhóm triển khai đã luôn bám sát vào nội dung và tiến độ theo thuyết minh đề ra. Kết quả đã thu được những kết quả sau:

- Đã triển khai được 03 thí nghiệm về giống và kỹ thuật canh tác với tổng diện tích 2.400 m2, cụ thể:

+ Thí nghiệm 01: nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của 02 giống dâu với diện tích 600 m2 áp dụng trên giống dâu quả tròn và giống dâu quả dài với tổng số lượng cây giống 200 cây (100 cây giống dâu quả tròn và 100 cây giống dâu quả dài). Sau khi nghiên cứu và theo dõi xác định được giống Dâu quả dài có tiềm năng tốt hơn giống Dâu quả tròn bởi giống sinh trưởng nhanh, khỏe, khả năng ra quả, tỷ lệ đậu quả và chất lượng quả cao hơn giống Dâu quả tròn.

+ Thí nghiệm 02: Nghiên cứu mật độ trồng Dâu tại Trấn Yên. Được triển khai với quy mô 900 m2, tổng số 300 cây áp dụng trên giống dâu quả dài. Bước đầu xác định được mật độ trồng thích hợp là 2500 cây/ha.

Thí nghiệm 03: Nghiên cứu công thức bón phân phù hợp cho Dâu tại Trấn Yên. Thí nghiệm được triển khai với tổng diện tích 900 m2 được áp dụng trên giống Dâu quả dài với tổng số 300 cây. Thông qua quá trình nghiên cứu và theo dõi kết quả nghiên cứu cho thấy Liều lượng Bón phân thích hợp là 0,5kg Ure + 1,0kg Lân supe + 0,5kg Kaliclorua /cây + phun phân bón lá đầu trâu

- Đã tổ chức được 01 lớp tập huần kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dâu ăn quả với 30 lượt hộ dân tham gia.

- Xây dựng được mô hình trồng thử nghiệm dâu thu hoạch quả với quy mô 3.862 m2 (giảm 1.174m2 so với thuyết minh). Tuy nhiên sau 2 năm triển khai sản phẩm như dự kiến đề ra là 20 tấn quả/ha. Nguyên nhân chính là do vào thời gian cây ra hoa gặp điều kiện thời tiết bất lợi như mưa nhiều bị ngập lụt kéo dài nên đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng đạu quả của cây.

Thời gian bắt đầu:  2015

Thời gian kết thúc: 2017

Kinh phí thực hiện: 594.791.750 đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h