Tin Hoạt động >> Chung

Quy chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương trong xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

11/10/2018 08:24:48 Xem cỡ chữ Google
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chỉ dẫn địa lý, ngày 8/8/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã ký kết Quy chế phối hợp số 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT giữa 3 Bộ về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.

Đại diện lãnh đạo 3 Bộ ký kết quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp với mục đích bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả giữa 3 Bộ trong công tác xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chỉ dẫn địa lý, hiệu quả kinh tế - xã hội của bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng trong hoạt động liên kết vùng để phát triển các sản phẩm chủ lực của liên tỉnh, liên vùng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Góp phần triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các tuyên bố chung của Việt Nam với các nước về chỉ dẫn địa lý.

Quy chế gồm 05 nội dung và phương thức chính phối hợp như sau: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến chỉ dẫn địa lý; Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ khác có liên quan đến chỉ dẫn địa lý; Phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý trên thị trường; Về hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ, quản lý chỉ dẫn địa lý và thành lập hội đồng tư vấn chỉ dẫn địa lý.

Quy chế phối hợp giữa 3 Bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các Bộ phối hợp, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ các chỉ dẫn địa lý phát huy tối đa hiệu quả, giá trị của sản phẩm được bảo hộ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trong bối cảnh hội nhập thị trường quốc tế. Đây cũng là cơ sở để các địa phương xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành của địa phương mình trong xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý./.

Nguyễn Thị Thu Hường

PTP Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

 

                                                                                                         

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h