Tin Hoạt động >> Chung

Hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và quản lý Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”

11/10/2018 08:24:26 Xem cỡ chữ Google
Nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” được Cơ quan Phát triển chỉ dẫn Pháp (AFD) hỗ trợ thực hiện, ngày 09/10/2018, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và quản lý Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” . Tham dự hội thảo bao gồm đại diện các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, về phía địa phương là đại điện lãnh đạo các sở Khoa học và Công nghệ, sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Công thương các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Huế trở ra.

Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận các nội dung liên quan đến việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý như: Giới thiệu về hiện trạng và những vấn đề đặt ra về chính sách chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam và những cam kết trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Một số tiếp cận trong xây dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý; Giới thiệu về quy chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý; Vai trò và giải pháp thúc đẩy hoạt động quảng bá, giới thiệu chỉ dẫn địa lý; Đánh giá và đúc rút một số kinh nghiệm thực hiện xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý;...

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý là yêu cầu bức thiết của các địa phương nói riêng và của Việt Nam nói chung nhằm phát huy giá trị chỉ dẫn địa lý trên thị trường. Thông qua hội thảo giúp các địa phương nắm bắt và hiểu rõ hơn quá trình xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý cho sản phẩm nông sản mang chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam./.

Nguyễn Thị Thu Hường

PTP Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h