Tin Hoạt động >> Chung

Đảng bộ Sở KH&CN tham gia hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 8 khóa XII

18/12/2018 09:45:13 Xem cỡ chữ Google
Ngày 15/12/2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã cử 59 cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, do Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.

Đ/c Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết TW8

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thạc sỹ Hoàng Thị Chanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái trình bày các nội dung về Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng nghe các báo cáo viên trình bày về  Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Sau hội nghị này, các đại biểu phải nghiên cứu và viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết nộp về cơ quan để chấm điểm, đánh giá những nội dung thu lượm được qua buổi học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

          Đây là lần thứ hai Đảng ủy khối cơ quan tỉnh tổ chức tập trung học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tham dự lần này có 2.954 đại biểu được tổ chức thành 06 lớp cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, đây là nét mới sáng tạo trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng học tập triển khai các Nghị quyết của Đảng./.

Trương Mạnh Quyết, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h