Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Măng tây Xanh (Asparagus ficinalis.L) tại huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái.

26/06/2018 03:48:50 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sỹ Vũ Thị Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mục tiêu chung: Phát triển cây măng tây xanh làm rau ăn đáp ứng nhu cầu của thị trường về thực phẩm có chất lượng, an toàn. Đem lại thu nhập cho người sản xuất, trở thành một trong những thực phẩm có tiềm năng mở rộng thành hàng hóa. Bổ sung vào cơ cấu những giống cây trồng có giá trị cao của tỉnh Yên Bái, thay thế dần những loại cây rau mầu kém hiệu quả.

- Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển 0,3 ha Măng tây xanh tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Năng suất trồng thử nghiệm Măng tây xanh tại Yên Bái đạt từ 1 tấn/ha trở lên năm thứ nhất và đạt từ 3 tấn/ha trở lên từ năm thứ 2.

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây xanh cho 20 hộ sản xuất.

Kết quả thực hiện:

-Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc măng tây cho 20 người tham gia. Các hộ đều đã nắm rõ quy trình trồng và chăm sóc cây Măng tây xanh.

- Các chỉ tiêu về sinh trưởng như chiều cao khóm măng, động thái tăng trưởng mầm măng, số cành cấp 1, số măng/khóm trong năm 2016 - 2017 đã phản ánh măng tây sinh trưởng khá tốt mặc dù có ảnh hưởng đáng kể do thời tiết bất thuận. Cụ thể, động thái tăng trưởng khóm măng và đường kính thân măng sau 15 ngày sau trồng đến 90 ngày sau trồng dao động từ 44,70 – 88,93cm và đường kính thân từ 0,25 – 0,52cm; số cành cấp 1 và số lượng thân mới/khóm măng sau 15 ngày sinh trưởng đến 90 ngày sinh trưởng dao động từ 19,6– 39,8 cành cấp 1/cây và số lượng mầm mới/khóm dao động từ 1,7 - 31,65mầm/khóm.

Trong 17 tháng thực hiện và theo dõi dự án trồng thử nghiệm măng tây (tháng 6/2016 – 11/2017) cho thấy năng suất, chất lượng măng thu được đạt so với yêu cầu thuyết minh đề ra. Cụ thể tổng sản lượng măng thu được  1.165,5kg/0,3 ha, tương đương năng suất từ 0,7 – 1,3kg/ngày/sào vượt so với kế hoạch thuyết minh đề ra từ 0,3kg/sào/ngày (2016) – 0,9kg/sào/ngày (2017).

Đánh giá về tình hình tiêu thụ sản phẩm măng của dự án cho thấy:  Đầu ra của sản phẩm được đánh giá rất khả quan, hiện nay chưa đáp ứng đủ đơn đặt hàng trong tỉnh Yên Bái.

- Hoàn thiện bản hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc măng tây tại Yên Bái. Bản hướng dẫn quy trình được viết chi tiết, dễ áp dụng,có hình ảnh minh họa trong điều kiện trồng sản xuất tại địa phương.

Thời gian bắt đầu:  2016

Thời gian kết thúc: 2017

Kinh phí thực hiện: 468.270.000 đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h