Tin Hoạt động >> Chung

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

03/01/2019 09:51:19 Xem cỡ chữ Google
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh và giúp các địa phương, các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái (KH&CN) đã có nhiều văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường sự phối hợp và hướng dẫn thủ tục đăng ký xác lập và bảo vệ quyền SHTT cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo đúng quy định.

Hội nghị tập huấn về “Xác lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ ” trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Trên cơ sở Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc ban hành văn bản quy phạm trên nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về SHTT, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động SHTT và đẩy mạnh hoạt động phát triển tài sản trí tuệ tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc tham mưu, ban hành các văn bản về SHTT, Sở KH&CN đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về SHHT tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn từ 2015-2018, Sở KH&CN phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo (Cục Sở hữu trí tuệ) tổ chức 10 hội nghị, hội thảo, tập huấn SHTT và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương cho hơn 400 đại biểu là cán bộ các  sở, ngành có liên quan, cán bộ làm công tác KH&CN ở các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và tổ chức, doanh nghiệp, hội sản xuất, hợp tác xã...trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo ra động lực mạnh mẽ khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền SHTT, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tính đến thời điểm tháng 11/2018, trên địa bàn tỉnh có 298 đơn đăng ký bảo hộ quyền SHTT, trong đó 269 đơn đăng ký nhãn hiệu (259 nhãn hiệu, 7 nhãn hiệu tập thể, 3 nhãn hiệu chứng nhận), 17 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 10 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích, 2 đơn chỉ dẫn địa lý. Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 168 văn bằng bảo hộ quyền SHTT cho các tập thể, cá nhân có đơn đăng ký, trong đó 147 văn bằng nhãn hiệu (137 nhãn hiệu thường, 7 nhãn hiệu tập thể, 3 nhãn hiệu chứng nhận), 12 văn bằng kiểu dáng công nghiệp, 7 văn bằng sáng chế/giải pháp hữu ích, 2 văn bằng chỉ dẫn địa lý. Đặc biệt 12 sản phẩm đặc sản của các địa phương trong tỉnh đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm: 2 chỉ dẫn địa lý (quế Văn Yên và gạo Mường Lò); 3 nhãn hiệu chứng nhận (chè Suối Giàng, bưởi Đại Minh, Sơn tra Mù Cang Chải); 7 nhãn hiệu tập thể (gạo chiêm hương Đại Phú An, Hồng chùm không hạt Lục Yên, Cam Lục Yên, cam Văn Chấn, miến đao Giới Phiên, gạo nếp Tú Lệ và gạo Bạch Hà). Thực tiễn việc quản lý, phát triển, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản đã được bảo hộ quyền SHTT trong thời gian qua ở tỉnh Yên Bái đã thu nhiều kết quả khả quan, các mô hình mẫu về quản lý và phát triển đã được vận hành vào thực tế và mang lại hiệu quả, cụ thể như: mô hình quản lý Nhãn hiệu tập thể miến đao Giới Phiên, mô hình quản lý  Nhãn hiệu chứng nhận chè Suối Giàng…

Do làm tốt công tác quản lý nhà nước về SHTT, vì vậy trên địa bàn tỉnh chưa có vụ vi phạm quyền SHTT nào bị xử lý bằng hình thức dân sự hoặc hình sự thông qua tòa án. Đây là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh xây dựng thương hiệu mạnh, xác lập bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường trong nước và ngoài nước./.

 

Nguyễn Thanh Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h