Tin Hoạt động >> Chung

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đợt 1, năm 2019

21/03/2019 03:50:42 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thông báo danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2019 cần tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện như sau:

I. LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP 

1. Đánh giá khả năng thích ứng của giống  đào pháp (Maycrest) trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

            - Mục tiêu:

            + Mục tiêu chung: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và thích ứng của giống  đào pháp (Maycrest) với điều kiện tự nhiên của huyện vùng cao Mù Cang Chải.

            + Mục tiêu cụ thể: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống  đào pháp (Maycrest) quy mô 2 ha góp phần bổ sung cho địa phương giống cây ăn quả mới; Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc  giống  đào pháp (Maycrest) phù hợp với điều kiện huyện Mù Cang Chải; Chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây đào pháp (Maycrest) cho 30 người dân vùng triển khai.

- Thời gian thực hiện: 2019-2021.

2. Nghiên cứu tính thích ứng của giống Na nhập nội tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu:

            + Mục tiêu chung: Đánh giá được khả năng thích ứng của giống Na nhập nội tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái,

            + Mục tiêu cụ thể:  Xây dựng được 05 ha mô hình trồng 1-2 giống Na nhập nội nhằm từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và tạo tiền đề phục vụ xây dựng thương hiệu sản phẩm cho địa phương; Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc giống Na nhập nội phù hợp với điều kiện huyện Văn Chấn; Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 30 hộ dân trong vùng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2021.

3. Nghiên cứu các đối tượng sâu, bệnh hại chính và đề xuất các biện  pháp phòng trừ tổng hợp nhằm góp phần phát triển bền vững măng tre Bát độ tại tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu: Xác định được thành phần loài sâu, bệnh hại chính và đặc điểm sinh học, sinh thái sâu, bệnh hại chính măng tre Bát độ tại tỉnh Yên Bái; Xác định được các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại chính nhằm góp phần phát triển bền vững măng tre Bát độ tại tỉnh Yên Bái; Xây dựng được hướng dẫn biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại chính măng tre Bát độ tại tỉnh Yên Bái; Tập huấn nhận biết loài sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại chính  trên măng tre Bát độ tại tỉnh Yên Bái cho 60 người dân trồng măng tre bát độ.

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2021.

4. Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất và phát triển bền vững măng tre Bát độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu: Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh (chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản nguyên liệu, chế biến) trên diện tích 05 ha mô hình trồng măng tre Bát độ từ 5 năm tuổi trở lên nhằm góp phần ổn định và nâng cao năng suất măng tre Bát độ tỉnh Yên Bái; Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh (chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản nguyên liệu, chế biến) măng tre Bát độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh măng tre Bát độ cho 90 hộ dân trồng và sản xuất măng tre Bát độ của tỉnh Yên Bái.

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2021.

5. Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển  cây Trà Hoa Vàng (Camellia sp) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu: Đánh giá thực trạng xác định khu vực phân bố, điều kiện thích nghi và tình hình, sản xuất, tiêu thụ cây Trà Hoa Vàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trên cơ sở đó đề xuất được các giải pháp phát triển, nhân rộng trong thời gian tới; Xây dựng vườn ươm nhân giống phục vụ mô hình trồng thử nghiệm 02 ha cây trà Hoa vàng và  triển khai trồng thử nghiệm 02 ha mô hình tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2021.

6. Nghiên cứu tính thích ứng một số giống dâu, giống tằm tiến bộ phục vụ phát triển sản xuất dâu, tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu: Đánh giá được thực trạng tình hình trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghiên cứu lựa chọn được 1-2 giống dâu, 1-2 giống tằm có năng suất cao và  hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây dâu tằm và nuôi tằm lớn phù hợp với điều kiện sản xuất của huyện Trấn Yên; Xây dựng được 03 ha mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trồng dâu, nuôi tằm đạt hiệu quả kinh tế cao; Chuyển giao kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm cho 100 hộ dân tại huyện Trấn Yên.

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2021.

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Nghiên cứu tri thức bản địa của đồng bào dân tộc Mông trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Phân tích và làm sáng tỏ những tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào dân tộc Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải; Đề xuất các giải pháp và mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng kiến thức bản địa thích  ứng với biến đổi khí hậu.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm duy trì  tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Điều tra đánh giá thực trạng kết quả  xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2018.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

3. Nghiên cứu, can thiệp cấp cứu bệnh nhân đột quỵ não trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Đánh giá thực trạng bệnh nhân đột quỵ não; Xây dựng hệ thống cấp cứu đột quỵ não ở Yên Bái; Ứng dụng điều trị tiêu huyết khối Alteplase ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp tính ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

III. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trực tuyến các điểm mỏ (bản đồ khoáng sản, thông tin số liệu các điểm mỏ...) và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo ra công cụ hữu hiệu trong giám sát, quản lý điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý  trực tuyến các điểm cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến các điểm cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng để xác định địa chỉ cụ thể, định vị vị trí, thống kê thời gian hoạt động của các đại lý Internet (chi tiết tới ngày, tuần, tháng, năm), quản lý việc truy cập Internet của khách hàng tại điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng (lịch sử truy cập web, hành vi vi phạm pháp luật...) nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý của cơ quan quản lý và công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

IV. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Điều tra, rà soát và đề xuất các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng; xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm của tỉnh.

- Mục tiêu: Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh Yên Bái; Thống kê đầy đủ quy mô, diện tích, số lượng của từng loại sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh Yên Bái, để xác định danh mục và đề xuất loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ đối với từng loại sản phẩm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019

2. Xây dựng chỉ dẫn địa lý "Măng tre Bát Độ Yên Bái" cho sản phẩm Măng tre bát Độ của tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu: Xác định các tiêu chí đặc thù của sản phẩm Măng tre Bát Độ tỉnh Yên Bái (về chất lượng và cảm quan của sản phẩm);  Xác định các yếu tố tự nhiên, con người có ảnh hưởng quyết định đến tính đặc thù về chất lượng của sản phẩm Măng tre Bát Độ tỉnh Yên Bái; Xác định vùng địa danh tương ứng với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm Măng tre Bát Độ tỉnh Yên Bái; Xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ Yên Bái” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; Xây dựng hệ thống văn bản, tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ Yên Bái”; Xây dựng hệ thống quảng bá chỉ dẫn địa lý Măng tre Bát Độ Yên Bái: lôgô, nhãn mác, bao bì sản phẩm, website, phóng sự, bài báo quảng bá, giới thiệu Măng tre Bát Độ.

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.

3. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận "Gà xương đen Mù Cang Chải" cho sản phẩm Gà đen Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu:

            + Mục tiêu chung: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Gà xương đen Mù Cang Chải” cho sản phẩm gà đen Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua bộ nhận diện nhãn hiệu, nâng cao hiệu quả thu nhập và giữ gìn, phát huy giá trị của sản phẩm đặc sản địa phương.

            + Mục tiêu cụ thể: Xây dựng 01 bộ hồ sơ đăng ký và được cấp giấy chứng nhận; Nhãn hiệu chứng nhận “Gà xương đen Mù Cang Chải”; Xây dựng hệ thống nhận diện và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Gà xương đen Mù Cang Chải”, bao gồm: tem, nhãn, website, tờ rơi; Xây dựng và vận hành thí điểm hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Gà xương đen Mù Cang Chải”; Tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu chứng nhận “Gà xương đen Mù Cang Chải” cho người dân trong vùng dự án.

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

4. Xác lập quyền đối với nhãn hiệu Chứng nhận “Vịt bầu Lâm Thượng” cho sản phẩm Vịt Bầu của xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

            - Mục tiêu:

            + Mục tiêu chung: Xác lập quyền Nhãn hiệu chứng nhận “Vịt bầu Lâm Thượng” cho sản phẩm Vịt bầu của xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua bộ nhận diện nhãn hiệu, nâng cao hiệu quả thu nhập và giữ gìn, phát huy giá trị của sản phẩm đặc sản địa phương.

            + Mục tiêu cụ thể: Xây dựng 01 bộ hồ sơ đăng ký và được cấp giấy chứng nhận: Nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng"; Xây dựng hệ thống nhận diện và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng", bao gồm: tem, nhãn, website, tờ rơi; Xây dựng và vận hành thí điểm hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng"; Tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu chứng nhận "Vịt bầu Lâm Thượng" cho người dân trong vùng dự án

            - Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 05/4/2019 (theo dấu bưu điện hoặc dấu xác nhận của cơ quan nhận hồ sơ), tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái,  27 Đinh Tiên Hoàng - TP. Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

Mọi thông tin chi tiết về mục tiêu, nội dung, sản phẩm xem tại file kèm theo và các thủ tục liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ đề nghị tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với Phòng quản lý khoa học - sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái. (Điện thoại CQ 0216.3851.802; 0216.3892160; Đ/c Tiến 0915.357.279; Đ/c Sơn 0912.738.118; Đ/c Long 0915.157.701; Đ/c Bình 0977.308.636; Đ/c Liên 0977.614.618)./.

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h