Tin Hoạt động >> Chung

Thông báo tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

16/08/2019 03:56:52 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Công văn số 148/VSHTT-DTTT ngày 30/7/2019 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ  (Bộ Khoa học và Công nghệ) Về việc thông báo tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trên Cổng thông tin điện tử. Để có thông tin về việc tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về SHTT được phổ biến rộng rãi đến công chúng và để hoạt động tư vấn, hỗ trợ về SHTT mạng lại hiệu quả, Sở khoa học và Công nghệ đăng tải " Thông báo tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp về SHTT" để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận và gửi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về SHTT.

  Toàn văn thông báo có tại bản đính kèm./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h