Tin Hoạt động >> Chung

KẾT LUẬN THANH TRA Chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

21/08/2019 08:30:06 Xem cỡ chữ Google

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h