Tin Hoạt động >> Chung

NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI NỖ LỰC ĐƯA KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO THỰC TIỄN SẢN XUẤT VÀ CUỘC SỐNG

23/09/2019 02:43:14 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua được sự quan tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh, đặc biệt với sự Lãnh chỉ đạo cùng với sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã từng bước khẳng định được tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về An toàn bức xạ - hạt nhân; Đo lường chất lượng; Công tác thanh tra kiểm tra… Thì nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ khoa học có tính ứng dụng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và kinh tế xã hội của tỉnh cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Hàng năm cùng với sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới trong công tác quản lý, kêu gọi các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tập trung nghiên cứu xây dựng các nhiệm vụ khoa học với đa dạng các ngành, lĩnh vực như nông - lâm - ngư nghiệp; văn hóa xã hội; y tế; giáo dục... Với sự chung tay góp sức của lực lượng trí thức khoa học trong và ngoài tỉnh trong những năm qua, nhiều nhiệm vụ khoa học đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh phê duyệt, đã và đang được triển khai như: Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật lai tạo bê lai giữa bò BBB và bò cái nền lai Zebu trên địa bàn tỉnh Yên Bái” do Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện; Nhiệm vụ “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống Dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái” do Trường Đại học Nông, lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện; Nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng, đánh giá hiệu quả qua thiệp truyền thông phòng chống bệnh chàm và dị ứng thức ăn ở trẻ em 24-60 tháng tuổi tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”, do PGS. Tiến sỹ Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương làm chủ nhiệm dự án; Nhiệm vụ “Nghiên cứu tính thích ứng của một số giống bơ trong nước và nhập nội tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” do PGS-TS Nguyễn Tất Khương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển vùng làm chủ nhiệm dự án… đã và đang mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

            Cùng với sự chung tay, nỗ lực của các cấp ngành trong và ngoài tỉnh, là một đơn vị sự nghiệp trong ngành, với chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) cũng không ngừng nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và xây dựng các nhiệm vụ khoa học có tính ứng dụng cao tập trung vào các ngành chủ yếu như nông - lâm - ngư nghiệp… và đã có rất nhiều những nhiệm vụ khoa học đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh cũng như Văn phòng Nông thôn miền núi - Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ký hợp đồng và cấp kinh phí triển khai thực hiện. Những nhiệm vụ sau khi được triển khai thực hiện đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao và tiếp tục được đầu tư nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, điển hình như nhiệm vụ “Xây dựng mô hình sản xuất nấm hàng hóa tại tỉnh Yên Bái”; Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trồng một số giống hoa lan hồ điệp có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Yên Bái”; Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình trổng chuối Tiêu hồng tại tỉnh Yên Bái”; Dự án “Thử nghiệm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây Sơn Tra bằng phương pháp ghép cành trên địa bàn huyện trạm Tấu và Mù Cang Chải”, sau khi dự án kết thúc và được Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá cao, đơn vị tiếp tục được giao thực hiện dự án “Thử 

nghiệm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cây Sơn Tra bằng phương pháp ghép cành trên địa bàn huyện trạm Tấu và Mù Cang Chải”, do sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện từ nguồn vốn quỹ phát triển rừng.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã từng bước khẳng định được tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh nhà, góp phần đưa “Khoa học và Công nghệ thực sự là Quốc sách hàng đầu” đúng như Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định./.

Hoàng Minh Tuân

          Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h