Tin Hoạt động >> Chung

41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai trong năm 2019

02/10/2019 08:20:32 Xem cỡ chữ Google

Khoai sọ nương của người Hmông Trạm Tấu chuẩn bị được xây dựng nhãn hiệu chứng nhận

Ngày 23/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2, năm 2019. Theo đó, đợt này sẽ triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới lĩnh vực sở hữu trí tuệ với tổng kinh phí năm 2019 là 735 triệu đồng (Nhiệm vụ: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Khoai sọ nương Trạm Tấu”, tỉnh Yên Bái; Xây dựng chỉ dẫn địa lý "Mật ong Mù Cang Chải" cho sản phẩm mật ong của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận "Văn Yên" cho một số sản phẩm được sản xuất, chế biến từ cây quế của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), như vậy đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 22 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học và xã hội: 06 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghiệp: 01 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 07 nhiệm vụ; lĩnh vực khác: 03 nhiệm vụ), trong đó nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước là 24 (lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 16 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học và xã hội: 04 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghiệp: 01 nhiệm vụ; lĩnh vực khác: 03 nhiệm vụ); nhiệm vụ triển khai thực hiện mới là 17 ((lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 06 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học và xã hội: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 07 nhiệm vụ).

                                        Trương Mạnh Quyết, Phó CVP Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h