Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Danh mục các nhiệm vụ KHCN kết thúc từ năm 2015 và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/10/2018 03:55:42 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h