Sáng chế, giải pháp hữu ích >> Sáng chế - Giải pháp hữu ích

DANH MỤC SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

23/03/2020 02:23:17 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h