Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ZERUMBONE TỪ CÂY GỪNG GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN – TỈNH YÊN BÁI.

23/08/2019 10:01:58 Xem cỡ chữ Google

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h