Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững theo quan điểm sinh thái giai đoạn 2017 – 2025 và định hướng đến 2030.

06/09/2019 02:35:26 Xem cỡ chữ Google

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h