Sáng chế, giải pháp hữu ích >> Sáng chế - Giải pháp hữu ích

Mẫu đơn đăng ký sáng chế

12/06/2020 01:39:26 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h