Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 1 năm 2016

13/06/2017 11:46:11 Xem cỡ chữ Google

Hội nghị giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h