Nhãn hiệu >> Nhãn hiệu

SỐ LIỆU THÔNG KÊ NHÃN HIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

02/02/2021 09:19:57 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h