Chỉ dẫn địa lý >> Chỉ dẫn địa lý

Số liệu thống kê Chỉ dẫn địa lý đến tháng 12/2019

13/03/2020 02:01:55 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h