Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2016

13/06/2017 11:54:54 Xem cỡ chữ Google

Đoàn kiểm tra Nhà nước về Đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu làm việc tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h