Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Xã hội - nhân văn

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh Yên Bái

28/06/2017 07:52:46 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sỹ Trương Ngọc Biên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Điều tra, khảo sát hoạt động xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh trong thời gian vừa qua để từ đó đánh giá hiện trạng những kết quả, hiệu quả đã đạt được; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó xem xét, đánh giá thực trạng công tác xúc tiến thương mại trong hoạt động xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Đề xuất giải pháp xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới.

- Tuyên truyền, quảng bá các nhóm sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN, trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin thị trường Xuất nhập khẩu trực tiếp nước ngoài (VietnamExport).

Kết quả thực hiện:

- Qua điều tra, khảo ssát hoạt động xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh trong thời gian nghiên cứu đã phần nào làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn về hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động xuất khẩu của các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Từ đó đưa ra được những định hướng đúng đắn trong việc sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của tỉnh.

- Đề xuất 05 giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới.

- Tuyên truyền, quảng bá các nhóm sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN, trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin thị trường Xuất nhập khẩu trực tiếp nước ngoài (VietnamExport).

1. Trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái:

*  Kết quả giao dịch:

Thông qua việc tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của các doanh nghiệp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Yên Bái các doanh nghiệp đã trao đổi chào bán các sản phẩm của mình, bước đầu đã có hiệu quả, một số doanh nghiệp thông qua việc quảng bá trên Sàn đã kết nối với khách hàng và bán được sản phẩm, cụ thể:

  • Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Bái: Đã có khách hàng giao dịch mua sản phẩm bột sắn, bước đầu đã ký được 01 hợp đồng với khách hàng Quốc; Mở rộng thêm được khách hàng mua sản phẩm giấy đế, giấy vàng
  • Hợp tác xã Suối Giàng: Sản phẩm Chè Shan tuyết cổ thụ các loại: Bước đầu đã có khách liên hệ đến tham quan nhà xưởng, vùng nguyên liệu chè Shan tuyết cổ thụ và ký kết biên bản ghi nhớ bao tiêu sản phẩm. Hiện đang thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng cung cấp sảnphẩm.
  • Công ty cổ phần chè Liên Sơn: Sản phẩm Chè đen, chè xanh xuất khẩu các loại: Đã có một số khách hàng đến tham quan Doanh nghiệp và vùng nguyên liệu chè, ký kết biên bản ghi nhớ để thương lượng và ký kết hợp đồng bao tiêu sảnphẩm.
  • Công ty cổ phần Mông Sơn: Sản phẩm khoáng sản các loại ( đá, bột đá CaCO3; đá khối): Đã có khách hàng đại diện của Đài Loan, Hàn Quốc trao đổithông tin qua Email và qua điện thoại để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và hứa hẹn sẽ đến doanh nghiệp tham quan tìm hiểu sản phẩm và thương lượng ký kết hợp đồng bao tiêu sảnphẩm.
  • Công ty cổ phần Thành: Sản phẩm Gỗ bóc, gỗ xẻ thanh, măng sấy khô đạt sốlượtkháchtruycập,tìmkiếmthôngtinvềsảnphẩmvàdoanhnghiệplà:2.950

2. Trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN ( Vietnam Export):

*  Kết quả giao dịch:

Thông qua việc tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của các doanh nghiệp trên Cổng TMĐT quốc gia ECVN ( Vietnam Export) các doanh nghiệp đã trao đổi chào bán các sản phẩm của mình, bước đầu đã có hiệu quả, một số doanh nghiệp thông qua việc quảng bá trên Sàn đã kết nối với khách hàng và bán được sản phẩm, cụ thể:

  • Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Bái: Đã có khách hàng giao dịch mua sản phẩm bột sắn, bước đầu đã ký được 01 hợp đồng; Mở rộng thêm được khách hàng mua sản phẩm tinh bột sắn, tinh dầuquế.
  • Hợp tác xã Suối Giàng: Sản phẩm Chè Shan tuyết cổ thụ các loại: Bước đầu đã có khách liên hệ đến tham quan nhà xưởng, vùng nguyên liệu chè Shan tuyết cổ thụvà ký kết biên bản ghi nhớ bao tiêu sảnphẩm.
  • Công ty cổ phần chè Liên Sơn: Sản phẩm Chè đen, chè xanh xuất khẩu các loại: Đã có một số khách hàng đến tham quan Doanh nghiệp và vùng nguyên liệu chè, ký kết biên bản ghi nhớ để thương lượng và ký kết hợp đồng bao tiêu sảnphẩm.
  • Công ty cổ phần Mông Sơn: Sản phẩm khoáng sản các loại ( đá, bột đá CaCO3; đá khối): Đã có khách hàng đại diện của Đài Loan, Hàn Quốc trao đổithông tin về sản phẩm và hứa hẹn sẽ đến doanh nghiệp tham quan tìm hiểu sản phẩm và thương lượng ký kết hợp đồng bao tiêu sảnphẩm.
  • Công ty cổ phần Thành: Sản phẩm Gỗ bóc, gỗ xẻ thanh, măng sấy khô: Đã có khách hàng đại diện của Nhật Bản đăng ký mua sản phẩm măng sấy khô để phục vụ bữa ăn hàng ngày cho côngnhân. lượt truy cập. Đã có khách hàng của Nhật Bản gửi Email trao đổi thông tin để đặt hàng sản phẩm Măng sấy khô.

Thời gian bắt đầu: Năm 2015

Thời gian kết thúc: Năm 2016

Kinh phí thực hiện: 297,5 triệu đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h