Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Công nghiệp - CNTT

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm vôi công nghiệp từ nguồn đá hoa trắng thải loại trên địa bàn huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

28/06/2017 07:52:37 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Công thương tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Công nghệ Vật liệu xây dựng Nguyễn Anh Quân - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích tính chất cơ, lý, hóa của đá hoa trắng thuộc các mỏ đã cấp phép trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Gồm các thành phần lý, hóa; Độ cứng; Nhiệt độ cần thiết để nung đá hoa trắng thành vôi công nghiệp.

- Sản xuất thử Vôi Công nghiệp bằng phương pháp nung trong phòng thí nghiệm.

- Sản xuất thử Vôi Công nghiệp bằng phương pháp nung trong lò nung kiểu lò quay.

- Phân tích thành phần hóa lý của sản phẩm Vôi công nghiệp đã được sản xuất thử nghiệm và để so sánh với sản phẩm vôi công nghiệp đang được sử dụng trong sản xuất hàng hóa công nghiệp hiện tại trên thị trường thuộc các tỉnh phía Bắc.

Kết quả thực hiện:

1.  Đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn về hoạt động khai thác và chế biến đá hoa trắng trên địa bàn. Đưa ra được các số liệu và luận chứng chứng minh sự dư thừa hoặc tình hình hoạt động khai thác, chế biến đá hoa trắng trên địa bàn huyện Lục Yên còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Sản lượng đá hoa trắng thải loại sau khai thác và chế biến của 07 mỏ là khoảng 5 triệu tấn và của các mỏ trên địa bàn huyện Lục Yên khoảng 15 triệu tấn.

2. Phân tích thành phần lý, hóa, Độ cứng, Nhiệt độ cần thiết để nung đá hoa trắng thành vôi công nghiệp: Tiến hành lấy 32 mẫu đá hoa trắng tại 07/15 mỏ của 07 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác, chế biến đá hoa trắng trên địa bàn huyện Lục Yên. Kết quả phân tích 32 mẫu của Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam cho thấy có 30/32 mẫu có hàm lượng CaO > 50% trở nên, MgO < 2%, SiO2 <2,3% , Fe2O3 < 0,2%, Al2O3 < 0,1%, mất khi nung khoảng 41 đến 43%, độ cứng từ 3 đến 4 đủ tiêu chí để nung và phân tích sau nung.

3. Sản xuất thử Vôi Công nghiệp bằng phương pháp nung trong phòng thí nghiệm:

Chọn 08 mẫu của 04 mỏ có các thành phần hóa học có chất lượng đảm bảo là: CaO > 53% trở nên, MgO < 2%, SiO2 <2,3% , Fe2O3 < 0,2%, Al2O3 < 0,1%, để tiến hành nung trong phòng thí nghiệm và phân tích thành phần hóa sau nung cho thấy có 8/8 mẫu có hàm lượng CaO > 90% trở lên, 6/8 mẫu có MgO < 1%, 6/8 mẫu có SiO2 <1% , 8/8 mẫu có Fe2O3 < 0,03%, 4/8 mẫu có Al2O3 < 0,1%, thời gian lưu mẫu là 4 giờ 30 phút. So sánh với các mẫu vôi dùng trong các ngành công nghiệp đang được bán trên thị trường cho thấy 08 mẫu này đều đảm bảo các chỉ tiêu của vôi công nghiệp.

4. Sản xuất thử Vôi Công nghiệp bằng phương pháp nung trong lò nung kiểu lò quay:

Chọn lấy 02 mẫu trong số 08 mẫu có kết quả phân tích tốt nhất sau nung để tiến hành lấy mẫu (mỗi mẫu 10 tấn) và nung công nghiệp sau đó lấy 02 mẫu ngẫu nhiên từ 02 lượng vôi công nghiệp sau nung đem đi phân tích thành phần hóa tại Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam cho thấy:

STT

Ký hiệu mẫu

%

CaO

% MgO

% SiO2

% Al2O3

% Fe2O3

Ghi chú

1

ĐT 01/HĐS

95.3

0.10

0.10

0.065

0.026

 

2

ĐT 02/HĐS

94.8

0.87

0.11

0.092

0.035

 

5. Kết quả Phân tích thành phần hóa lý của sản phẩm Vôi công nghiệp đã được sản xuất thử nghiệm và để so sánh với sản phẩm vôi công nghiệp đang được sử dụng trong sản xuất hàng hóa công nghiệp hiện tại trên thị trường thuộc các tỉnh phía Bắc.

Qua kết quả phân tích 02 mẫu vôi sau nung và so sánh với chỉ tiêu vôi dùng trong các ngành công nghiệp của một số doanh nghiệp đang sản xuất và bán trên thị trường  hiện nay  như : Công ty Cổ phần Hùng Long, Công ty TNHH Phú Thành Đạt, Công ty TNHH MTV vôi Việt Nam sản xuất ra vôi có thành phần CaO > 90% trở lên, MgO < 1%, 6/8 mẫu có SiO2 <0,1%, Fe2O3 < 0,03%, Al2O3 < 0,1% cho thấy 02 mẫu vôi sau khi nung đủ điều kiện sản xuất vôi công nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Từ các kết quả đã thực hiện để đưa ra được các nhận xét, đánh giá chất lượng của nguồn đá hoa trắng thải loại sau khai thác và chế biến trên địa bàn huyện Lục Yên đủ điều kiện để sản xuất thành vôi công nghiệp làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác. Là cơ sở để đưa nguồn đá hoa trắng thải loại ở các bãi thải trên địa bàn huyện Lục Yên vào quy hoạch phát triển vôi công nghiệp trong cả nước và thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh.

Thời gian bắt đầu: Năm 2015

Thời gian kết thúc: Năm 2016

Kinh phí thực hiện: 290 triệu đồng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h