Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây Ích mẫu phục vụ sản xuất dược liệu tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây Ích mẫu phục vụ sản xuất dược liệu tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

20/03/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Huyền

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây dược liệu Giảo cổ lam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cây dược liệu Giảo cổ lam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

20/03/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sĩ Trần Đình Hà

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm vôi công nghiệp từ nguồn đá hoa trắng thải loại trên địa bàn huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm vôi công nghiệp từ nguồn đá hoa trắng thải loại trên địa bàn huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

28/06/2017

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Công thương tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Công nghệ Vật liệu xây dựng Nguyễn Anh Quân - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi giống thỏ NewZealand tại huyện Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi giống thỏ NewZealand tại huyện Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái

22/02/2017

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h