Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/07/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện Pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai mới trong đợt 1 năm 2019

14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai mới trong đợt 1 năm 2019

02/07/2019

Ngày 07/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2019.

14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai mới trong đợt 1 năm 2019

14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai mới trong đợt 1 năm 2019

02/07/2019

Ngày 07/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2019.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h