Tin Hoạt động >> Nông nghiệp

5 ngành hàng và 19 sản phẩm nông lâm nghiệp được khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

5 ngành hàng và 19 sản phẩm nông lâm nghiệp được khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/03/2019

Ngày 27/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó có 5 ngành hàng và 19 sản phẩm được khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, gồm:

CHUYỂN GIAO XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG DƯA LƯỚI THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI XÃ LIỄU ĐÔ, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

03/01/2019

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ được Thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ với Trung tâm Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng, trong đó có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống của địa phương.

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, HƯỚNG ĐI MỚI CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TỈNH YÊN BÁI

03/01/2019

Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH THỤ TINH NHÂN TẠO GIỐNG LỢN NGOẠI PIDU 75

10/09/2018

Trong năm 2016 và 2017, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện Dự án khoa học: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sử dụng môi trường BioPig để pha loãng và bảo quản tinh dịch lợn đực giống ngoại trong nông hộ, phục vụ công tác phát triển đàn lợn lai chất lượng cao trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”.

Chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB - hướng đi mới cho nông hộ

18/05/2018

Trong năm 2016 - 2017, Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án khoa học: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB, theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trong nông hộ tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. Mục tiêu của Dự án là đánh giá kết quả xây dựng mô hình nuôi bò thịt cao sản F1 BBB theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái, làm cơ sở khoa học giúp ngành nông nghiệp đề xuất các chính sách và giải pháp nhân rộng mô hình để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi cho nông hộ.

Kết quả bước đầu trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả ở Việt Thành

Kết quả bước đầu trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả ở Việt Thành

03/04/2018

Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”. Mục tiêu của Đề tài là: xác định giống dâu có khả năng chuyển giao vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng sản xuất dâu đa mục đích (vừa thu hoạch quả, vừa thu hoạch lá), tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất dâu tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h