Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả thanh tra đối với khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

02/10/2019

Thị trường sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại tỉnh Yên Bái đang ngày một phát triển và mở rộng, số lượng các cơ sở sản xuất, hộ gia đình sử dụng LPG tăng lên rõ rệt theo từng năm; mạng lưới kinh doanh với nhiều hình thức kinh doanh khác nhau và chủ thể đăng ký hoạt động đa dạng đã góp phần hình thành một mạng lưới cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, đem lại lợi ích cũng như nâng cao đời sống cho người dân trong tỉnh.

ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

18/09/2019

Ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” với mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

03/04/2018

Trong năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đã bám sát chức năng nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đến đối tượng quản lý và các cơ quan liên quan. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần đảm bảo đo lường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thực hiện gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu

06/03/2018

Để thực hiện việc gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Yên Bái thông báo, như sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h