ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ mail: Sokhoahoccongnghe@yenbai.gov.vn

 

Số điện thoại: 0913.061.456 – 0946.212.927

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h