UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/08/2023

Ngày 10/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thay thế Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó các định mức xây dựng và phân dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái (được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) không còn phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, để có một định mức quy định chung về xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng chung trên toàn tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023

Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của 2 giống na nhập nội (Na dai Đài Loan và Na dai Thái Lan) tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

30/01/2024

Na dai Đài Loan, Na dai Thái Lan được trồng nhiều ở các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La…. Tại tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn có gần 600 ha na. Trong đó, trên 200 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng đạt gần 5.500 tấn; tập trung tại các xã Hát Lót, Cò Nòi, Nà Bó và thị trấn Hát Lót. Tại xã Cò Nòi, cây na được đưa vào trồng từ năm 1990, đến nay, toàn xã phát triển gần 300 ha na. Hiện nay, các thành viên của Hợp tác xã (HTX) Xây dựng và Nông nghiệp Bảo Khánh, tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi đang chăm sóc gần 60 ha na. HTX Xây dựng và Nông nghiệp Bảo Khánh đã cải tạo ghép toàn bộ diện tích trồng na địa phương sang trồng na dai Thái Lan và na dai Đài Loan. Các giống na này có ưu điểm cho quả to, ít hạt và ít nhiễm sâu bệnh; sản phẩm quả bán giá cao gấp 2 - 3 lần so với giống na cũ. Ngoài ra, HTX còn kết hợp các biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, điều tiết nước tưới, thụ phấn để rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch. Hằng năm, diện tích na của HTX cho thu hoạch trên 600 tấn/năm. Riêng năm 2022, tổng doanh thu gần 40 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tổng diện tích trồng Na là 112,32 ha, diện tích cho thu hoạch 89,75 ha, năng suất trên diện tích cho sản phẩm là 33,35 tạ/ha và sản lượng thu hoạch là 299,32 tấn

Một số đánh giá về trình độ, năng lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp thuộc một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

25/12/2023

Nhằm nắm bắt được hiện trạng công nghệ sản xuất, khả năng khai thác và làm chủ, đổi mới nghiên cứu và phát triển công nghệ của các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái; xây dựng bổ sung cơ sở dữ liệu về hiện trạng công nghệ, trình độ công nghệ sản xuất, tình hình đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ của các cơ sở sản xuất thuộc một số ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý, năng lực công nghệ hiện có để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng và đánh giá tổng thể trình độ, năng lực đổi mới công nghệ của 32 doanh nghiệp sản xuất thuộc một số ngành công nghiệp chủ yếu như: chế biến chè, chế biến gỗ, khai thác và chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng... trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau:

Mô hình sora của OpenAI: đổi mới trong tạo video từ văn bản

01/03/2024

OpenAI, công ty tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đã công bố một bước đột phá mới trong lĩnh vực tạo video với việc giới thiệu mô hình AI tiên tiến mang tên Sora. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc kết hợp AI với nền công nghiệp video, mang đến khả năng sáng tạo lớn từ những đoạn mô tả văn bản.

Tình hình quản lý về an toàn bức xạ tại các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

21/12/2023

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ tại các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh và nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn bức xạ. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế tiến hành kiểm tra các cơ sở sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh.

ĐỀ ÁN 844 – CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI

10/06/2020

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình doanh nghiệp mới. Ngày 18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 844 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Gọi tắt là Đề án 844). Khởi nghiệp sáng tạo là hoạt động của Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng sản xuất – kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng cao.