UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/08/2023

Ngày 10/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thay thế Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó các định mức xây dựng và phân dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái (được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) không còn phù hợp với điều kiện thực tế. Vì vậy, để có một định mức quy định chung về xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng chung trên toàn tỉnh, Sở Tài chính đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023

Bớt lo nếu máy tính bị sự cố khi giãn cách xã hội

13/09/2021

Công ty cổ phần E Link Gate (TP HCM) vừa giới thiệu một giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp có thể hoạt động thông suốt ngay cả khi hệ thống máy tính bị trục trặc

Phương pháp mới có tiềm năng điều trị ung thư ruột

22/05/2023

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Galway-Ireland nghiên cứu sự tương tác của tế bào trong bệnh ung thư ruột đã xác định những chiến lược đổi mới để tăng cường cách cơ thể và phương pháp điều trị bằng thuốc chống lại căn bệnh này.

ĐỀ ÁN 844 – CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO THANH NIÊN TỈNH YÊN BÁI

10/06/2020

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình doanh nghiệp mới. Ngày 18/5/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 844 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Gọi tắt là Đề án 844). Khởi nghiệp sáng tạo là hoạt động của Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng sản xuất – kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng cao.