Chỉ dẫn địa lý >> Chỉ dẫn địa lý

Mẫu đơn đăng ký Chỉ dẫn địa lý

12/06/2020 01:42:24 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h