Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 4 năm 2016

13/06/2017 11:58:05 Xem cỡ chữ Google

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém và yếu kém từng mặt ở Đảng bộ tỉnh Yên Bái”

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h