Chỉ dẫn địa lý >> Chỉ dẫn địa lý

sỐ LIỆU THỐNG KÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

02/02/2021 10:39:34 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h