Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 5 năm 2016

13/06/2017 12:04:01 Xem cỡ chữ Google

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống Dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h