Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 1 năm 2017

13/06/2017 12:04:00 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2016

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h