Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2017

13/06/2017 12:05:48 Xem cỡ chữ Google

Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h