Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học công nghệ số 3 năm 2017

20/07/2017 02:59:53 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học” cho các cá nhân có những đóng góp với sự phát triển khoa học và công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h