Tin Hoạt động >> Nông nghiệp

Kết quả bước đầu trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả ở Việt Thành

03/04/2018 09:45:18 Xem cỡ chữ Google
Từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”. Mục tiêu của Đề tài là: xác định giống dâu có khả năng chuyển giao vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng sản xuất dâu đa mục đích (vừa thu hoạch quả, vừa thu hoạch lá), tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất dâu tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Sau quá trình điều tra thực trạng sản xuất dâu tại huyện Trấn Yên, cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện Đề tài căn cứ vào tiêu chí đã chọn được 4 hộ tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có đủ diện tích cũng như điều kiện cần thiết tham gia triển khai Đề tài gồm: hộ gia đình bà Trần Thị Tuyết; Hoàng Thị Sen; ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn 9 và hộ bà Mai Thị Quyên ở thôn 10 tham gia mô hình trồng thử nghiệm 2 giống Dâu quả tròn và quả dài nhập nội từ Đài Loan trên diện tích 2.400 m2. Ngày 6/8/2017 nhóm thực hiện Đề tài đã nhận, giao đủ 800 cây dâu (700 cây dâu quả dài và 100 cây dâu quả tròn) đảm bảo chất lượng và tiến hành hướng dẫn các hộ dân trồng cây theo đúng sơ đồ bố trí các thí nghiệm, cũng như yêu cầu kỹ thuật. Kể từ sau trồng cho đến 12 tháng sau trồng cả 2 giống dâu có tỷ lệ sống khá cao, từ 89,0% đến 90,0%. Năm 2016, cơ quan chủ trì và nhóm triển khai tiếp tục phối hợp với UBND xã Việt Thành tổ chức khảo sát lựa chọn địa điểm chọn hộ được 12 hộ triển khai xây dựng mô hình trồng dâu năm 2016 với diện tích 5.000 m2. Tháng 3/2016 nhóm triển khai đã phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái tiến hành hướng dẫn từng hộ dân tham gia triển khai mô hình thử nghiệm tổ chức đào hố và hướng dẫn các hộ dân tổ chức bón lót phân chuồng; bàn giao cây giống, phân bón, hướng dẫn các hộ dân trồng theo đúng kỹ thuật...  Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng mô hình cho thấy: tỷ lệ sống tại mô hình thấp chỉ đạt 58,9 % nguyên nhân chính là do diện tích triển khai xây dựng mô hình chủ yếu được triển khai ngoài ruộng cách xa nhà nên người dân còn thiếu chăm sóc, bảo vệ dẫn đến tại các hộ dân nhiều cây bị chết trong thời gian đầu mới trồng. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Lan ở thôn 6, trồng trên vùng đất cao, đất thoát nước cây sinh trưởng đồng đều và khá tốt, tỷ lệ sống đạt trên 82%. Vụ thu năm 2017, nhóm thực hiện Đề tài đã thử đốn để theo dõi khả năng phát sinh chồi và ra quả vụ thu của các mô hình. Kết quả: cây sau khi đốn đều bật chồi và ra quả ở những cành già. Tính trung bình mỗi chồi có từ 102-168 quả, tỷ lệ đậu quả từ 72,0 đến 78,0%, khối lượng quả chín đạt từ 125-160 gam/100 quả và chiều dài quả dao động từ 7,6-9,5 cm. Về chất lượng, kết quả phân tích tại Viện khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên cho thấy: giống dâu quả dài trồng tại xã Việt Thành (Trấn Yên) có hàm lượng đường tổng số khá cao, lượng vitamin C thấp hơn giống dâu quả tròn, độ brix tương đương và tỷ lệ chất khô cao giống dâu quả tròn, do đó chất lượng quả của giống dâu quả dài cao hơn và quả ăn ngọt hơn... Sau 3 năm triển khai thực hiện đề tài mặc dù trong quá trình thực hiện đề tài gặp phải một số khó khăn ngoài dự kiến nhưng cơ quan chủ trì và nhóm triển khai đã luôn bám sát vào nội dung và tiến độ theo thuyết minh đề ra. Cơ quan chủ trì Đề tài đã triển khai được 3 thí nghiệm về giống và kỹ thuật canh tác với tổng diện tích 2.400 m2. Kết quả: sau khi nghiên cứu và theo dõi xác định được giống dâu quả dài có tiềm năng tốt hơn giống dâu quả tròn bởi giống sinh trưởng nhanh, khỏe, khả năng ra quả, tỷ lệ đậu quả và chất lượng quả cao hơn giống dâu quả tròn. Bước đầu xác định được mật độ trồng thích hợp giống dâu quả dài là 2500 cây/ha; liều lượng bón phân thích hợp là 0,5kg Ure + 1,0kg Lân supe + 0,5kg Kaliclorua /cây + phun phân bón lá đầu trâu...

Từ kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật và trồng thử nghiệm giống dâu thu hoạch quả tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”, cơ quan chủ trì Đề tài đã tiến hành bàn giao lại các mô hình để các hộ dân tiếp tục chăm sóc và đánh giá theo tư vấn kỹ thuật của nhóm thực hiện Đề tài giai đoạn 2015-2017, làm cơ sở cho khuyến cáo một cách chắc chắn để bà con nông dân huyện Trấn Yên áp dụng vào trồng giống dâu vừa cho thu hoạch quả vừa cho lá để nuôi tằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong thời gian tới.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h