Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học công nghệ số 4

03/10/2017 02:47:46 Xem cỡ chữ Google

Tập san Khoa học công nghệ số 4 năm 2017

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h