Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 6 năm 2017

20/03/2018 07:56:40 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h