Tin Hoạt động >> Nông nghiệp

5 ngành hàng và 19 sản phẩm nông lâm nghiệp được khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/03/2019 08:24:35 Xem cỡ chữ Google
Ngày 27/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quan trọng khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó có 5 ngành hàng và 19 sản phẩm được khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, gồm:

Sản phẩm trồng trọt: Lúa, ngô (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ); Chè (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái); Cây ăn quả (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái); Rau, củ các loại (vùng trọng điểm để phát triển gồm thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ); Dâu, tằm (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên); Sắn (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình).

          Sản phẩm chăn nuôi: Lợn (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái); Gà, vịt (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái); Trâu, bò (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải); Thỏ thịt (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái); Mật ong (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Lục Yên và thành phố Yên Bái).

           Sản phẩm lâm nghiệp (Gỗ và lâm sản ngoài gỗ): Gỗ nguyên liệu (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình); Quế (Vỏ quế, tinh dầu) (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình); Sơn tra (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu); Măng tre (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình).

           Sản phẩm thủy sản: Cá nước lạnh: cá hồi (vùng trọng điểm là huyện Mù Cang Chải); Ba ba gai (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ); Cá: Lăng, trắm, chép, nheo, diêu hồng, rô phi đơn tính (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, thành phố Yên Bái).

          Dược liệu (Nguyên liệu tươi và sản phẩm chế biến): Các loại dược liệu gồm: Sơn tra, Thảo quả, Đinh lăng, Sả, Ba kích, Giảo cổ lam, Sâm Ngọc linh, Ý dĩ, Hà thủ ô đỏ, Cà gai leo, Lá khôi, Atiso, Đương quy (vùng trọng điểm để phát triển gồm các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Lục Yên và thành phố Yên Bái).

Trương Mạnh Quyết, Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h