Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Nông nghiệp

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

30/07/2018 03:46:52 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Lâm Nghiệp Nguyễn Thành Hưng

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vườn sản xuất giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành, nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng phát triển của cây Sơn tra giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Mục tiêu cụ thể:

          - Tiếp nhận và ứng dụng thành công kỹ thuật nhân giống cây Sơn Tra bằng phương pháp ghép cành.

- Áp dụng biện pháp kỹ thuật sản xuất cây giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành với số lượng 10.000 cây gốc ghép, đạt tỷ lệ xuất vườn trên 60% cây giống đạt tiêu chuẩn.

- Xây dựng vườn ươm diện tích 400 m2 tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Kết quả thực hiện:

- Các nội dung của dự án đã được chủ nhiệm dự án, đơn vị chủ trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đúng theo hợp đồng đã đề ra. Các số liệu được theo dõi khách quan đảm bảo độ chính xác, trung thực. Các khoản kinh phí đều được thực hiện đúng mục đích và đảm bảo đúng quy định tài chính.

- Dự án đã triển khai thực hiện ghép cành Sơn tra trên tổng số 11.093 cây gốc ghép.

- Số cây ghép sống đã bật mầm đang được chăm sóc tại vườn đến thời điểm nghiệm thu là 6.502 cây Sơn Tra, trong đó:

          + Số cây đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn là 4.280 cây đã được cơ quan chức năng chứng nhận, đạt tỉ lệ xuất vườn 71,3% so với mục tiêu dự án.

          + Giống cây Sơn tra chưa đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 2.222 cây giống, nguyên nhân do ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh của thời tiết bất thường trong quá trình triển khai gồm đợt rét hại xảy ra vào tháng 1 năm 2016 và mưa kéo dài liên tục 24/31 ngày vào tháng 7 năm 2017 tại Trạm Tấu , làm cho cây sinh trưởng chậm hơn so với dự kiến, chưa được cơ quan chức năng công nhận đủ tiêu chuẩn xuất vườn, đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu tiếp tục quản lý, chăm sóc và đề nghị Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái làm thủ tục cấp giấy chứng nhận lô giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn trong năm 2018.

- Về  thời vụ ghép: Trong quá trình triển khai thực hiện bước đầu xác định  được thời vụ ghép tiến hành vào tháng 10, tháng 11 là khá thích hợp, giai đoạn này thời tiết ở vùng cao mát mẻ, khô dáo, độ ẩm không khí thấp và đặc biệt cây Sơn tra đã cho thu hoạch quả thuận tiện cho việc khai thác cành ghép. Kết quả này phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.

- Kết quả của dự án đã triển khai khẳng định chắc chắn việc nhân giống Sơn tra bằng phương pháp ghép là thành công tại tỉnh Yên Bái.

- Thông qua quá trình triển khai nhiệm vụ cán bộ kỹ thuật của đơn vị, cơ sở đã nắm chắc được kinh nghiệm thực tế quá trình nhân giống cây Sơn Tra ghép, đảm bảo được tỷ lệ nhân giống cũng như chất lượng cây giống sản xuất ra.

Thời gian bắt đầu: 2015

Thời gian kết thúc: 2017

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h