Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Nông nghiệp

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB, theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trong nông hộ tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

03/08/2018 10:16:55 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Chăn nuôi Thú yNguyễn Thị Thỏa

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung: 

Đánh giá kết quả xây dựng mô hình nuôi bò thịt cao sản F1 BBB theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái, làm cơ sở khoa học giúp ngành nông nghiệp đề xuất các chính sách và giải pháp nhân rộng mô hình để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi cho nông hộ.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá khả năng tăng trưởng và tiêu tốn thức ăn của bò F1 BBB nuôi thịt cao sản tại Yên Bái theo hình thức chăn nuôi công nghiêp.

- Đánh giá kết quả xây dựng mô hình nuôi 30 bò thịt cao sản F1 BBB (♂ BBB x ♀ Zebu) theo hình thức chăn nuôi công nghiệp tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn.

Kết quả thực hiện:

-Dự án được tổ chức triển khai đảm bảo các yêu cầu về quản lý và kỹ thuật đã đề ra trong Thuyết Minh dự án, tổ chức tuyển chọn các hộ tham gia dự án đảm bảo các yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi, ghi chép số liệu đầy đủ, trung thực, chính xác.

Bò thịt cao sản F 1 BBB được nuôi nhốt vào từng ô riêng biệt, hoàn toàn chủ động trong khâu cung cấp thức ăn. Đối với thức ăn tinh: sử dụng thức ăn chế biến sẵn. Đối với thức ăn xanh: cỏ VA06 tươi được thái nhỏ.

- Đã thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình triển khai dự án; đã hỗ trợ đầy đủ các hạng mục của dự án và huy động đủ các khoản đối ứng của các hộ tham gia dự án; đã theo dõi đầy đủ các chỉ tiêu khoa học. Kết quả đã nuôi thành công 30 bò F1 BBB tại 3 điểm mô hình theo hình thức chăn nuôi công nghiệp, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

+ Trọng lượng bò F1 BBB thời điểm 12 tháng tuổi trung bình đạt 300kg/con, tăng trọng bình quân giai đoạn 6 – 12 tháng tuổi 772g/con/ngày;

+ Trọng lượng bò F1 BBB thời điểm 18 tháng tuổi trung bình đạt 406kg/con, tăng trọng bình quân giai đoạn 12 – 18 tháng tuổi 589,6g/con/ngày;

Tiêu tốn thức ăn xanh 38,6kg/kg tăng trọng, tiêu tốn thức ăn tinh 2,9kg/kg tăng trọng.

Hiệu quả kinh tế tạm tính cho 30 bò thịt trước công lao động là 210.812.000đ, thu nhập sau trừ công lao động là 66.912.800đ, mỗi 01 bò thịt F1BBB có thể cho lãi trên 2 triệu đồng.

- Qua kết quả thực hiện dự án cho thấy việc chăn nuôi giống bò F1 BBB theo hình thức chăn nuôi công nghiệp hoàn toàn phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại Yên Bái và khả năng triển khai trên diện rộng rất khả thi.

          Với những thành công trên, có thể khẳng định về mức độ chắc chắn và bền vững thành công của dự án khi triển khai ra diện rộng. Kết quả đã thuyết phục được người chăn nuôi và các cấp chính quyền.

Kết quả của dự án sẽ là nhân tố then chốt trong việc cải tạo nâng cao chất lượng bò giống thịt, nhằm phát triển đàn bò bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.

Thời gian bắt đầu: 2016

Thời gian kết thúc: 2017

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h